Eniyihekim.com tecrübesiyle

Ağız Diş Sağlığı Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Önemli Gelişme

dishekimi-kurum.jpg

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili olarak Ankara Dişhekimleri Odası’nın açtığı davada verilen yürütmenin durdurulması kararında, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davadan farklı olarak sağlık kuruluşlarının şube açmasına ilişkin kuralın da yürütmesi durduruldu.Danıştay Kararında, muayenehanelerin şube açmasına ilişkin yasak göz önüne alınarak yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ise de anılan kararda diğer pek çok kuralda yürütmenin durdurulması kararının muayenehaneler bakımından olduğu vurgulanırken burada hükmün bütünüyle yürütmesinin durdurulmuş olması diğer sağlık kuruluşlarının da özünde muayenehane olduğu gerçeğinden hareketle hüküm verildiğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak; Ağız ve  Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin 9. fıkrasının yürütmesi, şube açılmasıyla ilgili yasaklayıcı 1219 sayılı Yasa hükmüne atıf yapılmak suretiyle durdurulmuş olmakla, sağlık kuruluşlarının şube açması veya sağlık kuruluşu ortaklarının ikinci sağlık kuruluşlarını açmalarına olanak sağlayan bir kural mevcut bulunmamaktadır.

Göz atabilirsiniz:   

En çok okunanlar