Eniyihekim.com tecrübesiyle

"DoktorTakvimi, Hasta/Danışan ile Hekim/Uzman Arasında Köprü Kuruyor"

 

antalya.jpg

Antalya Diş Hekimleri Odası'nın yeni başkanı Dr. Dt. Gassan Yücel ile bir röportaj yaptık. Keyifle okuyabilirsiniz.

1- Gassan Hocam, öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Röportaj isteğimizi kırmayıp kabul ettiğiniz içinse çok teşekkür ederiz. Yeni dönemde Antalya Diş Hekimleri Odası olarak neler yapmayı hedefliyorsunuz?

Öncelikle bu güzel röportaj teklifi ve temennileriniz için çok teşekkür ederim. Antalya Diş Hekimleri Odası, Yönetim Kurulu olarak saygıdeğer meslektaşlarım ile birlikte düzenlemeyi planladığımız çalışmalarımız; bilimsel aktiviteleri ve sosyal programlarla hali hazırda oturmuş olan oda çalışma sistemimizi biraz daha yüksek standartlara ilerletmeyi ve meslektaşlarımızın daha aktif katılımda bulunacakları bir çalışma ortamını içermektedir.

2- Bu tarz sempozyum veya kongrelerin diş hekimliği mesleğine katkısı nelerdir? Kısaca özetleyebilir misiniz?

Bu tip bilimsel aktiviteler, tamamen bilimsel çalışmalara dayalı olarak mesleğini icra eden biz diş hekimleri için vazgeçilmezdir. Sürekli kendini yenileyen diş hekimliği, aktif katılımlı bilimsel organizasyonlarla takip edilebilir. Sektöre yeni girmiş ürünler ve yeni tedavi yaklaşımları da dahil olmak üzere bu tip organizasyonlarla meslektaşlarımızın dünya standartlarındaki seviyeyi yakalamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

3- Mesleklerini icra ederken diş hekimlerinin genel olarak karşılaştıkları sorunlar sizce nelerdir?

Bizler, mesleki konularda yeteri kadar eğitim alarak mezun olurken, ne yazık ki muayenehane işletmeciliği ile ilgili konularda eksik kalmaktayız. Özellikle serbest çalışan diş hekimleri statüsündeki meslektaşlarımız muayenehane işletmeciliği hakkında sorun yaşamakta olup oda olarak çalışmalarımızın bir kısmını da bu konudaki açığı kapatmaya yönelik planlamaktayız.

4- Bu sorunların çözülmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Oda olarak yönetmeliğimizin takip edilerek güncel tüm değişikliklerin diş hekimlerine iletilmesi, mesleğimizin akışına uygun olmadığını düşündüğümüz mevzuat değişikliklerine karşı verilmesi gereken tüm mücadelenin sağlanması ve düzenlemiş olduğumuz toplantılarda meslektaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesini sağlayacak bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

5- Diş hekimleri olarak hastalardan beklentileriniz neler?

Bizler, koruyucu hekimlik çerçevesinde hastaların diş ve diş eti bakımının kendileri tarafından düzenli olarak yapılmasını, periyodik hekim kontrollerini ihmal etmemelerini ve bizleri ziyarete gelmeleri için özellikle bir diş ağrısını beklememelerini istiyoruz.

6- Peki sağlık alanındaki dijitalleşme ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Sizce internet kullanımının sağlık alanına katkıları nelerdir?

Dijital gelişmeler beraberinde interneti hayatımızın her alanında vazgeçilmez hale getirmiştir. Günlük ihtiyaçlarımızın dahi internet üzerinden karşılandığı bir ortamda hastalarımız da muayenehanelerimize gelmeden evvel her türlü bilgiye internetten ulaşarak gelmektedirler. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’imiz kuralları çerçevesinde meslektaşlarımızın internetten faydalanmaları toplumu doğru ve gerçek bir şekilde bilgilendirmek için bizim yapmamız gerekenler içerisinde yer almaktadır. Hekimler olarak yönetmeliğimiz çerçevesinde doğru bilişim araçları ve internet kullanımı ile haksız rekabet ve reklama yol açmayacak bilgilendirmeler yaparak bu bilgi akışına katkı sağlayabiliriz.

7- DoktorTakvimi.com ile yaptığınız protokolden biraz bahsedebilir misiniz?

DoktorTakvimi.com 22 Kasım Türk Diş Hekimliği Günü itibari ile düzenlemiş olduğumuz bilimsel sempozyuma sağlamış olduğunuz desteklerden de görüldüğü üzere sizler bizim için sanal ortamdan diş hekimlerine ulaşılması anlamında büyük bir açığı kapatmaktasınız. Yönetmeliğimiz kuralları dâhilinde vermiş olduğunuz hizmet ile hasta hekim arasında bir köprü ve hastalarında hekim seçme konusundaki özgür iradelerini engellemeden doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı oluyor ve çalışmalarımıza da kolaylık sağlıyorsunuz.

Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. 

Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar. 

 

Göz atabilirsiniz:   

En çok okunanlar