Eniyihekim.com tecrübesiyle

Sağlık Sektöründe En Çok Nelere Reklam İçeriğinden Dolayı Ceza Verildi? (Bölüm 1)

saglik-sektorunde-en-cok-.png

Tüm sağlık çalışanları, hekimler ve kurum yöneticilerinin de bildiği gibi ülkemizde sağlık alanında reklam yapmak yasaklanmıştır. 1219 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24. maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün ilgili maddelerine dayandırılan bu reklam yasağına uymayan kurum ve hekimlere çeşitli cezalar verilebilmektedir.Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı’nda çalışmalar yapan İsmail Ağırbaş, Yasemin Akbulut ve Gamze Bayın’ın Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’nde yaptığı sunuma göre cezaya en fazla konu olan reklam aracının internet (%43,9) olduğu ve bunu gazete (%15,7) ve broşürün (%11,2) takip ettiği belirlenmiştir.

En sık görülen ceza nedeni “talep yaratıcı reklam”

Yukarıda belirttiğimiz araştırma sonuçlarına göre en çok ceza verilme nedeni %70,9 ile “talep yaratıcı reklam”dan dolayı verilmektedir. Bunu takip eden diğer ceza nedenleri ise “Ticari Görünümlü Reklam”, “Haksız Rekabet Yaratıcı Reklam” olarak sıralanmaktadır.

Türkiye’de sağlıkta reklam yasağı ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki yönetmelik ve kanunlardan oluşmaktadır:

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 • Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
 • Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu
 • Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
 • İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
 • Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği
 • Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
 • Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
 • Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
 • Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
 • Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 • Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye
 • Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezasına İlişkin Yönetmelik

Neler Cezaya Davetiye Çıkarır?

İnternet sitenize yazacağınız aşağıdaki tarzda ifadeler cezaya davetiye çıkarmaktadır:

“ilk”, “tek”, “deneyimli”,“üstün teknolojik yatırım”, “farklı bir anlayışla”,“güçlü ve uzman kadro”,  “ sağlıkta kalite ”, “ daha az komplikasyon, daha çok  hasta konforu, daha  erken taburcu olma imkanı”, “ fark edilen güzelliğin  fark yaratan adresi”, “bu hastalıkta uygulanması gereken en uygun metod”, “ herkes en az bir defa yaptırmalı”, “çok kısa sürede ağrısız acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz”, “Bembeyaz bir gülümseme için 24’e kadar açığız”,“ Bıçaksız lazer teknolojisi ile gözlerde HD kalitesi ”,“….. dönemde bu tetkik yapılmazsa ….hastalık engellenemez”, “önceden tedbirinizi alın”, “bu cihazla hiç bir şey saklanmaz”,“el bileğinden kalbe giden yol Radial anjiyografi yöntemi ”,“ en son teknolojik cihaz”...

Yukarıda belirtilen ifadelerin herhangi bir şekilde hekim ya da sağlık kuruluşlarının internet sitelerinde kullanılması kesin çizgilerle yasaklanmıştır. Ek olarak çeşitli yerlerde karşımıza çıktığı gibi hastaların ameliyattan öncesi ve sonrası fotoğraflarının kullanılması da yine sağlıkta reklam yasağını ihlal eden durumlardan bir tanesidir.

DoktorTakvimi.com, 1219 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24. maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiş bir internet sitesidir. Site içeriklerimizin hepsi kontrolden geçirildikten sonra yayına alınmaktadır. 

 

 

 

Göz atabilirsiniz:   

En çok okunanlar