İnternet Aramaları Nasıl Gerçekleşir?

Ülkemizdeki internet kullanıcıların aramaları nasıl şekillenir? Genel davranış şekilleri nelerdir? Hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkan Türk insanı sabırsızlığı bu aramalarda da kendini gösterir mi?