Sağlık Kurumu Yöneticisi İnterneti Nasıl Kullanmalı?

Sağlık kurumları için internetin önemi nedir? Sağlık kurumları internet üzerinden nasıl çalışmalar yapabilirler? Kendileri için en verimli stratejiyi nasıl geliştirebilirler?